صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ سایر سرمایه گذاران ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ۲,۴۵۰,۰۰۰
۳ سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۲,۴۵۰,۰۰۰
۴ شرکت سبدگردان توسعه فیروزه ۵,۱۰۰,۰۰۰
۵ صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا ۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰
تعداد کل ۸۲۵,۶۰۰,۰۰۰