صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ %۰.۰۶۵ %۰.۰۲۷
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ %۰.۵۱۵ (۱.۰۸۸)% %۰.۰۷۸
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ %۲.۱۶۹ (۲.۵۶۸)% (۲.۷۰۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ %۶.۶۹۶ %۶.۸۳۷ %۱.۹۷۷
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
تا زمان انتشار ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ %۷.۴ %۹.۱۴۸ %۰.۴۹۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۴۸ %۸.۰۳ %۳.۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۴ (۳.۰۱)% (۲)%