صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
هزینه‌های صندوق

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

 

ردیفعنوان هزینهشرح نحوه محاسبه 
1 هزینه‌های تأسیس(شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل پنج در صد هزار (0.00005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛  
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق؛  
3 کارمزد مدیر کارمزد مدیر سالانه (1.5) درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3 درهزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه (2) درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. کارمزد مبتنی بر عملکرد براساس آخرین ابلاغیه های سازمان.  
 4 کارمزد بازارگردان سالانه یک درصد از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق  
5 کارمزد متولی سالانه سه در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 700 میلیون ریال و حداکثر1300 میلیون ریال خواهد بود.  
6 کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت 1,000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی  
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق تا سقف 1.000 میلیون ریال و پس از آن متوقف میشود.  
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد.  
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه ­اندازی تارنمای آن و هزینه ­های پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق  
10 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛  
11 هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار  
12 کارمزد درجه ­بندی ارزیابی عملکرد صندوق براساس قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب مجمع.  

 

  هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:

عنوان هزینهشرحدریافت کننده
کارمزد صدور

الف) بخش ثابت : مبلغ20.000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری

ب) بخش متغیر : ندارد

مدیر ثبت
کارمزد ابطال

الف) بخش ثابت : مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری

ب) بخش متغیر : ندارد

مدیر ثبت