صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ 27-10-1402 ساعت 12 صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی موج فیروزه در خصوص حذف رکن بازارگردان و تصویب اساسنامه جدید صندوق ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 12-12-1402 ساعت 14:00 با موضوع تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق. ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
3 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 18-11-1402 ساعت 14:00 با موضوع تصویب امید نامه جدید صندوق. ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
4 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 18-11-1402 ساعت 14:00 با موضوع تصویب امیدنامه جدید صندوق. ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
5 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 11-11-1402 ساعت 15:00 در خصوص تغییر بند 1-3 امیدنامه صندوق. ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 11-11-1402 ساعت 15:00 با موضوع تغییر بند 1-3 امیدنامه صندوق. ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
7 اسامی حاضرین در مچمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 27-10-1402 ساعت 12:00 با موضوع تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق. ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 27-10-1402 ساعت 12:00 با موضوع تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق. ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
9 صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع اميدنامه اي مورخ 24-10-1402 ساعت 15 صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه در خصوص تا افزايش سقف واحد هاي صندوق ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
10 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه ساعت 15:00 با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
12
سایز صفحه