صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 09-04-1403 ساعت 14:00 در خصوص تغییر حداقل و حداکثر نرخ بازدهی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق. ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
3 صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص تغییر صاحبان امضا مورخ 14030127 ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
4 اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع اميدنامه اي مورخ 04-02-1403 ساعت 14صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه در خصوص حذف کارمزد صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
5 اطلاعیه درخصوص نرخ بازدهی واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
6 اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع اميدنامه اي مورخ 28-01-1403ساعت 10صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه در خصوص افزايش سقف صندوق ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
7 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 1403-02-04 ساع 14:00 در خصوص حذف کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی موضوع بند 9-4-2 امیدنامه صندوق ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
8 پاسخ اعلام موافقت با تغییر در ترکیب مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
9 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه مورخ 1403-01-28 ساعت 10 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
10 آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه مورخ 28-01-1403 ساعت 10:00 در خصوص افزايش سقف صندوق ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
سایز صفحه