صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
حساب‌های بانکی صندوق
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده کوتاه مدت IR670640013299671456922001 132.9967.1456922.1
بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳ سپرده کوتاه مدت IR330780100310810707075602 1003-10-810-707075602