صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۹۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع مورخ 11-11-1402 ساعت 15:00 در خصوص تغییر بند 1-3 امیدنامه صندوق.
منبع اسامی حاضرین در مجمع مورخ 11-11-1402 ساعت 15:00 در خصوص تغییر بند 1-3 امیدنامه صندوق.
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع مورخ 11-11-1402 ساعت 15:00 در خصوص تغییر بند 1-3 امیدنامه صندوق.
متن خبر

اسامی حاضرین در مجمع  مورخ 11-11-1402 ساعت 15:00 در خصوص تغییر بند 1-3 امیدنامه صندوق.

پیوست
مشاهده پیوست